100 proc. GD UAB „Bonum Publicum“ akcijų perėmė Šiaulių bankas

2013 m. kovo 3 d. AB Šiaulių bankas, AB Ūkio bankas laikinojo administratoriaus ir valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ pasirašė Turto ir įsipareigojimų perleidimo sutarties priedą. Pagal šį susitarimą 100 proc. Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ akcijų perėmė AB Šiaulių bankas, kuris tapo vieninteliu bendrovės akcininku.

Bendrovė veiklą tęsia be jokių trikdžių ir toliau vykdo savo įsipareigojimus visiems fiziniams bei juridiniams asmenims.

Klientai, kurie iki šiol mokėjo įmokas į AB Ūkio bankas sąskaitą, prašomi jas mokėti į bendrovės sąskaitas kituose bankuos.

Klientai, kurie buvo nurodę savo sąskaitą AB Ūkio banke draudimo įmokų nuskaitymui tiesioginio debeto būdu, prašomi sudaryti naujas tiesioginio debeto sutartis draudimo įmokų nuskaitymui kitame banke.

Dėl tiesioginio debeto sutarties sudarymo prašome kreiptis į mūsų skyrius arba į banką, kuriame turite sąskaitą.