Aktuali informacija apie euro įvedimą

Informuojame, kad euro įvedimas neturi įtakos sudarytų draudimo sutarčių galiojimui ir jos galioja iki jose nurodyto termino.

Nuo euro įvedimo dienos (t.y. 2015-01-01) visi draudimo sumų dydžiai bei draudimo įmokos dydis, kurie Jūsų draudimo sutartyje yra nurodyti litais, bus perskaičiuoti į eurus pagal oficialų kursą (1 EUR = 3,4528 Lt), juos suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio pagal LR Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą. Draudimo taisyklėse esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurus, o nuorodos į Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu bus laikomos nuorodomis į Europos Centrinio Banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius.

Visi iki euro įvedimo dienos vykdomi mokėjimai litais nuo 2015-01-01 turės būti atliekami tik eurais, juos perskaičiavus pagal oficialų kursą (1 EUR = 3,45280 Lt) ir suapvalinus galutinę sumą iki dviejų skaičių po kablelio.

Detalesnė informacija teikiama tel. 8~5 236 27 23 (skambučiai apmokestinami pagal Jūsų operatoriaus taikomus įkainius), taip pat aktuali informacija euro įvedimo klausimais bei lito ir euro konvertavimo skaičiuoklė pateikiama interneto puslapyje www.euro.lt bei mūsų interneto svetainėje.