„Bonum Publicum“ dalį pelno paskirstys klientams

Gyvybės draudimo bendrovės „Bonum Publicum“ valdybos sprendimu dalis bendrovės 2016 m. pelno bus paskirstyta klientams. Papildoma dalis pelno bus skirta klientams, turintiems Universalaus gyvybės draudimo su garantuotomis palūkanomis sutartis, taip pat – klasikinėms draudimo sutartims ir pensijų anuitetų II pakopos pensijų dalyviams sutartims.

„Mūsų bendrovė, sėkmingai vykdydama veiklą ir uždirbusi daugiau pelno nei buvo planuota, pasidalijo juo su savo klientais. Tokį sprendimą priimame jau ne pirmus metus. Esame dėkingi savo klientams už tai, kad jie yra drauge su mūsų bendrove ir džiaugiamės savo sėkmingais rezultatais galėdami papildomai prisidėti prie jų gerovės“, – sako bendrovės direktorė Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė.

Bendrovės klientams jau išsiųsti pranešimai, kuriuose nurodoma, kokia pelno dalis jų turimai sutarčiai yra skiriama.

Bendrovės klientams, kurie yra sudarę Universalaus gyvybės draudimo su garantuotomis palūkanomis sutartis, paskirsčius pelną už praėjusius metus, vietoj jų sutartyse nustatytų garantuotų palūkanų  (0,75 proc. – 2,5 proc.) buvo priskaitytos papildomos palūkanos. Palūkanų norma už praėjusius 2016 metus sudarė 2,65 proc. Papildomos palūkanos bus priskaitytos kiekvienos draudimo sutarties sukauptam kapitalui.

Taip pat dalis bendrovės pelno yra paskirstyta ir klasikinėms draudimo sutartims: Gyvybės kaupiamojo draudimo, Pensijų draudimo, Gyvybės kaupiamojo draudimo išgyvenimo atveju ir Studijų draudimo. Šioms draudimo sutartims draudiko pelnas yra paskirstytas, atsižvelgiant į kiekvienos draudimo rūšies taisyklių nuostatas.

Dalis bendrovės pelno yra skirta ir pensijų anuitetų gavėjams. Pensijų anuitetų gavėjai jiems apskaičiuotą bendrovės pelno dalį gaus kaip vienkartinę išmoką. „Bonum Publicum“ pensijų anuitetų II pakopos pensijų dalyviams veiklą vykdo nuo 2015 m., gavusi Lietuvos banko pritarimą.