„Bonum Publicum“ prisijungė prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo

Rugsėjo 23 d. gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ prisijungė prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo. Jo tikslas – kuriant abipusiu pasitikėjimu grindžiamą aplinką, apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, įvedant eurą, ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą. Prekes tiekiantys ir paslaugas teikiantys ūkio subjektai, juos vienijančios asociacijos ir organizacijos, aiškiai suvokdami socialinės atsakomybės svarbą, prie Memorandumo jungiasi savanoriškai.

„Esame socialiai atsakinga bendrovė, mūsų paslaugos padeda Lietuvos šeimoms susikurti finansinį saugumą, todėl savo veiklą grindžiame sąžiningumo bei skaidrumo principais. Prisijungdama prie Memorandumo, „Bonum Publicum“ dar kartą deklaruoja šių principų laikymąsi pereinant prie naujosios valiutos – euro“, – sakė „Bonum Publicum“ Valdybos pirmininkė ir direktorė Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė.

Prisijungę prie Memorandumo subjektai nuo prisijungimo dienos įsipareigoja privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu laikytis Memorandumo nuostatų bei laikytis šių principų:

1) sąžiningumo – nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu kelti prekių ir paslaugų kainas;
2) atsakingumo – perskaičiuojant kainas, jas apvalinti tiksliai pagal nustatytą kursą ir apvalinimo taisykles;
3) skaidrumo – nurodyti prekybos ir paslaugų teikimo vietose, taip pat prekių ir paslaugų reklamoje kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) aiškiai, suprantamai ir neklaidinti vartotojų;
4) paslaugumo – apmokyti vartotojus aptarnaujančius darbuotojus, kad šie sugebėtų tinkamai pagal savo kompetenciją paaiškinti prekių ar paslaugų kainų perskaičiavimo iš litų į eurus principus;
5) bendruomeniškumo – skatinti prisijungti prie Memorandumo savo dalykinius partnerius ir tiekėjus.

Prisijungusių prie Memorandumo subjektų sąrašas skelbiamas viešai interneto svetainėje (www.euras.lt).