„Bonum Publicum“ pristatė atnaujintus produktus

2019 m. rugsėjo 16 d. Gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ atnaujino siūlomas gyvybės draudimo rūšis. Nuo šiol, atsižvelgiant į kliento ir jo šeimos poreikius bei pageidaujamą kaupimo būdą – investuojant ar gaunant garantuotas palūkanas, bus galima rinktis vieną iš keturių programų.

Saugios ateities investicinė programa – tai galimybė viena draudimo sutartimi apdrausti visus šeimos narius, kiekvienam iš jų parenkant draudimo apsaugą pagal individualius poreikius, kartu kaupti lėšas ir asmeniškai dalyvauti investavimo procese.

Vaikų ateities programa – tai galimybė užtikrinti vaikui finansinę paramą tėvų netekties atveju ir sukaupti vaikui lėšų būsimoms studijoms ar savarankiško gyvenimo pradžiai, asmeniškai dalyvaujant investavimo procese.

Pensijų programa – tai galimybė sukaupti lėšų oriai senatvei ir būti finansiškai saugiam netikėtos ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, asmeniškai dalyvaujant investavimo procese.

Saugios ateities garantuotų palūkanų programa – tai galimybė viena draudimo sutartimi apdrausti visus šeimos narius, kiekvienam iš jų parenkant draudimo apsaugą pagal individualius poreikius, kartu kaupti lėšas ir jaustis saugiai dėl garantuotos grąžos.

Norintiems apsidrausti gyvybės draudimu be kaupimo, yra galimybė pasirinkti gyvybės rizikos draudimą ar draudimą „Esu saugus“.

Taip pat iki 2019 m. gruodžio 31 d. II pakopos pensijų fondų dalyviams „Bonum Publicum“ dar siūlys Pensijų anuitetų draudimą.

Atnaujintose draudimo programose „Bonum Publicum“ papildomai pradėjo siūlyti ir naujus draudimo objektus: draudimą visiško ir nuolatinio darbingumo netekimo atveju bei dienpinigių dėl laikino nedarbingumo, įvykus nelaimingam atsitikimui, draudimą.

Bendrovės klientams, sudariusiems gyvybės draudimo sutartis anksčiau, lieka galioti visos jų draudimo sutarčių sąlygos. Esant poreikiui, klientai draudimo sutarties sąlygas gali keisti ar atnaujinti pagal dabar siūlomas programas.