Dažniausiai užduodami klausimai

Pasibaigus draudimo sutarties terminui, norėdami gauti draudimo išmoką, Jūs turėtumėte kreiptis į vieną iš mūsų skyrių. Kreipdamiesi turite pateikti visus reikalingus dokumentus:

 1. Draudimo liudijimą;
 2. Prašymą išmokėti draudimo išmoką;
 3. Asmens dokumentą;
 4. Informaciją, turinčią įtakos draudimo išmokos apmokestinimui;
 5. Kitus dokumentus, patvirtinančius teisę į draudimo išmoką.

 

Mūsų specialistai visuomet pasirengę suteikti jums papildomą informaciją ar atsakyti į iškilusius klausimus. Kreiptis galite tel. (8 5) 236 2723 arba el. paštu info@sbdraudimas.lt. Taip pat maloniai kviečiame apsilankyti artimiausiame mūsų skyriuje.

Draudimo įmokas galite mokėti jums patogiausiu būdu:

 • el. sąskaita – ją gausite tiesiai į savo banko sąskaitą ir galėsite pasirinkti apmokėjimo būdą (automatinį arba apmokėjimą pavedimu iš savo sąskaitos)
  Užpildykite Prašymą gauti e. sąskaitas ir atneškite į mūsų artimiausią skyrių, kreipkitės į savo banką ir pateikite prašymą arba pateikite prašymą savo banko e. bankininkystės sistemoje
 • naudodamiesi bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis
 • bankų, Lietuvos pašto skyriuose, loterijos PERLAS terminaluose

Jeigu sudarydami draudimo sutartį jūs pageidavote mokėti draudimo įmoką pats, mes jums draudimo sutartyje nurodytu adresu išsiųsime pranešimą apie draudimo įmokos mokėjimą, kurią galėsite sumokėti banke, Lietuvos pašto skyriuje arba PERLO terminale.

Mokėdami įmoką banko pavedimu, nurodykite šią informaciją:

Gavėjo pavadinimas: Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“

Gavėjo bankas: banko, į kurio sąskaitą pervedate įmoką, pavadinimas

Sąskaitos Nr:

 • AB Šiaulių bankas a/s Nr. LT887180300010467605
 • AB SEB bankas a/s Nr. LT617044060000390104
 • AB „Swedbank“ a/s Nr. LT817300010037533136
 • Luminor Bank AB a/s Nr. LT654010042403957681

Įmonės kodas: 110081788
Suma: jūsų įmokos suma
Mokėjimo paskirtis: Draudimo įmoka pagal draudimo liudijimą Nr…

Įvykus draudžiamajam įvykiui, norėdami gauti draudimo išmoką, jūs turėtumėte kreiptis į vieną iš mūsų skyrių. Kreipdamiesi turite pateikti visus reikalingus dokumentus:

1. Nustatytos formos raštišką pranešimą apie įvykį (formas rasite žemiau) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo draudžiamojo įvykio (arba ne vėliau kaip per 30 dienų po paskutinės stacionarinio gydymo dienos);

2. Asmens dokumentą;

3. Papildomus dokumentus, priklausomai nuo draudžiamojo įvykio:

3.1. Traumos ar stambios traumos dėl nelaimingo atsitikimo atveju:

 • raštiško pranešimo apie įvykį forma
 • dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos su patvirtinta diagnoze, anamnezės, tyrimų ir skirto gydymo aprašymu, rentgeno nuotraukas ir pan;
 • įvykio aktą, jeigu jis surašytas darbovietėje arba policijoje, teismo sprendimą ir pan;
 • kitus dokumentus, patvirtinančius teisę į draudimo išmoką.

3.2. Kritinės ligos atveju:

 • raštiško pranešimo apie įvykį forma
 • dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos su patvirtinta diagnoze, anamnezės, tyrimų ir skirto gydymo aprašymu;
 • kitus dokumentus, patvirtinančius teisę į draudimo išmoką.

3.3 Apdraustojo mirties atveju:

Jei šių dokumentų nepakanka nustatyti tikslioms įvykio aplinkybėms, mes galime paprašyti papildomų dokumentų ar informacijos.

 

Mūsų specialistai visuomet pasirengę suteikti jums papildomą informaciją ar atsakyti į iškilusius klausimus. Kreiptis galite tel. (8 5) 236 2723 arba el. paštu info@sbdraudimas.lt. Taip pat maloniai kviečiame apsilankyti artimiausiame mūsų skyriuje.

Draudimo išmokos, mokamos pagal gyvybės draudimo sutartį Apdraustojo asmens mirties, kritinės ligos ar jam įvykusios traumos dėl nelaimingo atsitikimo atveju yra neapmokestinamos.

Draudimo išmokos, kurios yra mokamos pasibaigus draudimo sutarties terminui ar nutraukus draudimo sutartį, tam tikrais atvejais yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Tai priklauso nuo to, kada draudimo sutartis yra sudaryta, kokį terminą draudimo sutartis galiojo ir kt. veiksnių.
Informacija apie gyvybės draudimo sutartims taikomą apmokestinimo tvarką:

 

Mūsų specialistai visuomet pasirengę suteikti jums papildomą informaciją ar atsakyti į iškilusius klausimus. Kreiptis galite tel. (8 5) 236 2723 arba el. paštu info@sbdraudimas.lt. Taip pat maloniai kviečiame apsilankyti artimiausiame mūsų skyriuje.

Draudimo sutartis sudaroma ilgam laikotarpiui, per kurį daug aplinkybių gali keistis: žmogaus šeimyninė padėtis, finansinės galimybės, kiti poreikiai. Todėl „SB draudimas” užtikrina galimybę lanksčiai keisti galiojančios draudimo sutarties sąlygas. Pagal savo poreikius sutartyje galite keisti:

 

 • draudimo sumas (didinti arba mažinti keičiantis finansinei situacijai) ir įmokos dydį;
 • draudimo sutarties laikotarpį (ilginti arba trumpinti);
 • papildomas draudimo apsaugas (pasirinkti papildomas arba jų atsisakyti);
 • naudos gavėjus;
 • apdraustuosius (galima didinti arba mažinti jų skaičių, keičiantis šeimyninei padėčiai, pvz., įtraukti gimusius vaikus ir kt.);
 • pasirinkus investicinį draudimą – keisti investavimo kryptis;
 • kitas draudimo sutarties sąlygas.

 

Norėdami pakeisti savo gyvybės draudimo sutarties sąlygas, tiesiog atvykite į artimiausią bendrovės skyrių, kur kvalifikuoti specialistai patars, kaip tai geriausiai padaryti, padės pasirinkti tinkamiausią variantą atsižvelgiant į konkrečią Jūsų gyvenimo situaciją.

 

Aktuali teisinė informacija

Draudimo išmokai pagal draudimo sutartį gauti prašome draudimo bendrovei pateikti:

 • reikiamus dokumentus, priklausomai nuo draudimo išmokos atvejo;
 • informaciją apie įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį.

 

Kai pagal pateiktus dokumentus negalima nustatyti ar įvykis yra draudžiamasis ir (ar) įvykio padarinių, draudimo bendrovė gali pareikalauti papildomų dokumentų ar duomenų.

Išmokų mokėjimo sąlygos:

 • Draudimo išmoka yra išmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.
 • Mokant draudimo išmoką, bendrovė turi teisę iš jos išskaičiuoti visas negautas iki draudžiamojo įvykio dienos draudimo įmokas.
 • Draudimo išmokos apmokestinamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Mūsų specialistai visuomet pasirengę suteikti jums papildomą informaciją ar atsakyti į iškilusius klausimus. Kreiptis galite tel. (8 5) 236 2723 arba el. paštu info@sbdraudimas.lt. Taip pat maloniai kviečiame apsilankyti artimiausiame mūsų skyriuje.

 • Draudimo išmokos, mokamos pagal gyvybės draudimo sutartį Apdraustojo asmens mirties, kritinės ligos ar jam įvykusios traumos dėl nelaimingo atsitikimo atveju yra neapmokestinamos.
 • Draudimo išmokos, kurios yra mokamos pasibaigus draudimo sutarties terminui ar nutraukus draudimo sutartį, tam tikrais atvejais yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Tai priklauso nuo to, kada draudimo sutartis yra sudaryta, kokį terminą draudimo sutartis galiojo ir kt. veiksnių.

Informacija apie gyvybės draudimo sutartims taikomą apmokestinimo tvarką:

 

Mūsų specialistai visuomet pasirengę suteikti jums papildomą informaciją ar atsakyti į iškilusius klausimus. Kreiptis galite tel. (8 5) 236 2723 arba el. paštu info@sbdraudimas.lt. Taip pat maloniai kviečiame apsilankyti artimiausiame mūsų skyriuje.

Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Asmenų aptarnavimo ir prašymų bei skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas

Lietuvos bankui yra priskirta kompetencija neteismine tvarka spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš draudimo teisinių santykių. Lietuvos banko Priežiūros tarnybą galite rasti adresu Žalgirio g. 90, LT – 09303 Vilnius. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.lb.lt:

Lietuvos bankas: Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčai

 

Klientų asmens duomenų tvarkymo politika

Slapukų politika

Saugumo rekomendacijos

Jeigu turite klausimų, prašymų ar pastabų dėl vykdomo asmens duomenų tvarkymo, skundų ar kitų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną dapsauga@sbdraudimas.lt

Savitarna

Identifikuoti vartotojai, prisijungę prie Savitarnos, gali:

 • peržiūrėti aktualią galiojančių sutarčių informaciją (pasirinktas draudimo sumas, investavimo kryptis, turimų investicinių vienetų skaičių ir vertę ir kitą informaciją);
 • draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu pateikti prašymą pakeisti investavimo planą ir (ar) perskirstyti jau sukauptą sumą;
 • gauti metines ataskaitas apie turimas draudimo sutartis;
 • pranešti apie savo pasikeitusius kontaktinius duomenis.
Prie Savitarnos galite prisijungti 3 būdais: per „SB liniją“, „Smart-ID“ ir naudojantis m. parašu.

Klaidos pranešimai yra nurodomi bandant jungtis prie Savitarnos. Jungiantis per „SB liniją“, klaidos pranešimo atveju, problemos sprendimo būdo siūloma ieškoti –
https://www.sb.lt/lt/d.u.k./paslaugos-internetu/, jungiantis per „Smart-ID“ – https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/,  jungiantis su m. parašu – kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorių

Informacija apie Jūsų draudimo sutartį Savitarnoje bus patalpinta ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų nuo draudimo sutarties (draudimo apsaugos) įsigaliojimo dienos, nurodytos Jūsų draudimo liudijime.

„Smart-ID“ yra išmanus būdas savo tapatybei patvirtinti, plačiau apie tai bei kaip susikurti „Smart-ID“ paskyrą rasite:
https://www.smart-id.com/lt/

„Smart-ID“ paskyra yra nemokama, plačiau apie tai:

M. parašą suteikia mobiliojo ryšio operatoriai. Siekiant susikurti m. parašą reikia kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorių, su savimi reikia turėti asmens dokumentą.

Visi didieji mobiliojo ryšio operatoriai Lietuvoje gali suteikti m. parašą.

Mokestis už m. parašą priklauso nuo jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus kainodaros ir jūsų turimo plano. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio operatorių.