Galvojate apie ateitį ir nusprendėte sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį? Tuomet jums belieka pasirinkti, kur savo lėšas norite investuoti: į akcijas, obligacijas, o galbūt pasirinkti gyvenimo ciklo kryptį ir patikėti investavimo procesą profesionalams? Investicijos į obligacijas saugesnės, į akcijas – rizikos daugiau. Norite pasitarti? Susisiekite su mumis, visada padėsime!

„SB draudimas“ siūlo 16 investavimo krypčių, o jūs nuspręsite, kuri jums artimiausia: kur rizikos daugiau, investinė grąža taip pat didesnė, tačiau ir nuostolių gali būti daugiau. Tokiu atveju, artėjant sutarties termino pabaigai, svarbu pagalvoti apie saugesnį kelią ir investicijas perkelti į saugesnį fondą.

Mūsų komanda taip pat siūlo galimybę palikti visus su tuo susijusius rūpesčius jų rankose. Tam skirtos Gyvenimo ciklo kryptys, kurias valdo profesionalūs valdytojai. Pasirinkus vieną šių krypčių, investavimo rizika palaipsniui keičiasi – artėjant draudimo sutarties pabaigai, rizikos lygis mažėja.

Detalesnė informacija priklausomai nuo draudimo rūšies:

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo politika yra mažos rizikos dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama (obligacijų) pobūdžio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia konservatyvaus investavimo, kuomet tiek investicijų rizika, tiek vertės augimas yra riboti. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – ne trumpesnis kaip 1 metai.

Šioje investavimo kryptyje kol kas neatsižvelgiama į ASV (aplinkos, socialinius ar valdymo) kriterijus. Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią  investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
4.8274 +0.0782% -2.3038% -11.3844% -11.3844% -3.9074% -1.9373% +0.6360%
Investicinių vienetų vertė, Eur
4.8274
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+0.0782% -2.3038% -11.3844%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-11.3844% -3.9074% -1.9373% +0.6360%

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo politika yra mažesnės nei vidutinės rizikos dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama (obligacijų) pobūdžio. Investicijų kredito riziką mažina paskirstymas tarp kelių dešimčių santykinai nedidelį įsiskolinimo lygį turinčių šalių ir įmonių obligacijų. Šios krypties Lėšos investuojamos pagal investavimo politiką tiek rinkos kainų kilimo, tiek kritimo metu. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia didesnės nei išsivysčiusių šalių valstybių ir įmonių obligacijų grąžos, plačiai diversifikuojant investicijas Centrinėje ir Rytų Europoje. Rekomenduojamas investavimo periodas – ne trumpesnis nei 2 metai.

Šioje investavimo kryptyje yra atsižvelgta į pagrindinius neigiamus poveikius tvarumo veiksniams. Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
38.6485 +0.0914% -2.0143% -12.2455% -12.2455% -1.4784% -0.7891% -
Investicinių vienetų vertė, Eur
38.6485
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+0.0914% -2.0143% -12.2455%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-12.2455% -1.4784% -0.7891% -

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo politika yra vidutinės rizikos dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama (obligacijų ir akcijų) pobūdžio. Akcijų rinkos pasižymi dideliais vertės svyravimais, tačiau obligacijų ir akcijų balansas padeda juos sumažinti. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia optimalaus ilgalaikio taupymo, tačiau gali prisiimti investicijų vertės svyravimus dėl dalies Lėšų investicijų į akcijų rinkas. Rekomenduojamas investavimo periodas – ne trumpesnis kaip 5 metai.

Šioje investavimo kryptyje kol kas neatsižvelgiama į ASV (aplinkos, socialinius ar valdymo) kriterijus. Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
5.4492 +0.2447% -3.1175% -3.9608% -3.9608% -1.0099% +0.2250% +3.6545%
Investicinių vienetų vertė, Eur
5.4492
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+0.2447% -3.1175% -3.9608%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-3.9608% -1.0099% +0.2250% +3.6545%

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai. Investicinio vieneto vertė gali svyruoti ypač stipriai netgi per trumpą laikotarpį. Kryptis skirta investuotojams, kurie siekia kapitalo vertės padidėjimo per ilgą laiką, tačiau supranta riziką, susijusią su dideliu akcijų kainų svyravimu ir galimu ženkliu laikinu vertės sumažėjimu. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis nei 5 metai.

Šioje investavimo kryptyje yra skatinami aplinkos apsaugos arba socialiniai ypatumai. Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją bei skatina aplinkos ar socialinius ypatumus (Reglamento 8 str.). Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
5.5047 -0.4033% -2.7559% -3.5683% -3.5683% +3.9251% +3.9837% +6.1050%
Investicinių vienetų vertė, Eur
5.5047
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-0.4033% -2.7559% -3.5683%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-3.5683% +3.9251% +3.9837% +6.1050%

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo politika yra didesnės rizikos dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama (akcijų) pobūdžio. Akcijų rinkos pasižymi dideliais vertės svyravimais, tačiau, tikėtina, kad per ilgą laiką ši didelių svyravimų rizika atsipirks geriausiai. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia agresyvaus investavimo akcijų rinkose ir gali prisiimti investicijų vertės
svyravimų riziką, būdingą akcijų rinkoms. Rekomenduojamas investavimo periodas – ne trumpesnis nei 5 metai.

Šioje investavimo kryptyje kol kas neatsižvelgiama į ASV (aplinkos, socialinius ar valdymo) kriterijus. Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „ SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
6.1776 +0.4224% -3.7938% -2.2308% -2.2308% -0.7814% +0.5997% +6.1183%
Investicinių vienetų vertė, Eur
6.1776
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+0.4224% -3.7938% -2.2308%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-2.2308% -0.7814% +0.5997% +6.1183%

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didesnės nei vidutinės rizikos sprendimai. Kryptis orientuota į nedidelę ir vidutinę investavimo patirtį turinčius investuotojus, kurie, prisiimdami didesnę riziką, siekia didesnio nei obligacijų pajamingumo. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – 5 metai.

Šioje investavimo kryptyje fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, neatsižvelgia į ASV (aplinkos, socialinius ar valdymo) kriterijus. Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
68.9057 +1.7302% -4.9077% +5.4885% +5.4885% +11.6962% +7.7878% +10.0536%
Investicinių vienetų vertė, Eur
68.9057
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+1.7302% -4.9077% +5.4885%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+5.4885% +11.6962% +7.7878% +10.0536%

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai. Kolektyvinio investavimo subjektas orientuotas į didesnę nei vidutinę patirtį turinčius investuotojus, linkusius prisiimti didelę riziką. Rekomenduojamas minimalus investicijų laikotarpis – nuo 5 metų.

Šioje investavimo kryptyje yra atsižvelgta į pagrindinius neigiamus poveikius tvarumo veiksniams. Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Informuojame, kad bendrovė „INVL Asset Management“ nuo šių metų kovo 1 d. iki birželio 1 d. laikinai sustabdė „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo“, į kurį investuojamos NVS krypties lėšos, vienetų pardavimą, išpirkimą ir keitimą bei pateiktų paraiškų vykdymą (išsamiau čia).

Paskutinė NVS akcijų krypties investicinio vieneto vertės data: 2022-02-25.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
0.4429 +0.0000% +0.0000% -34.2069% -34.2069% -7.5305% -1.8491% +1.4255%
Investicinių vienetų vertė, Eur
0.4429
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+0.0000% +0.0000% -34.2069%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-34.2069% -7.5305% -1.8491% +1.4255%

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šį fondą turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai. Fondo vieneto vertė gali svyruoti ypač stipriai netgi per trumpą laikotarpį. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia agresyvaus investavimo akcijų rinkose ir gali prisiimti investicijų vertės svyravimų riziką, būdingą akcijų rinkoms. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis nei 5 metai.

Šioje investavimo kryptyje yra atsižvelgta į pagrindinius neigiamus poveikius tvarumo veiksniams. Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
6.1922 +1.5014% +0.2495% -7.3190% -7.3190% +9.9386% +2.3495% +7.1881%
Investicinių vienetų vertė, Eur
6.1922
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+1.5014% +0.2495% -7.3190%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-7.3190% +9.9386% +2.3495% +7.1881%

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai, kadangi rizika šiose rinkose yra didelė, būdingas didelis kainų svyravimas. Kryptis yra orientuota į didesnę nei vidutinė investavimo patirtį turinčius investuotojus, norinčius investuoti į Rytų Europos šalių regiono emitentų akcijas. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – daugiau nei 5 metai.

Šioje investavimo kryptyje yra atsižvelgta į pagrindinius neigiamus poveikius tvarumo veiksniams. Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
3.4585 -0.9665% -4.0075% -0.8174% -0.8174% +1.6882% -0.2271% +4.3095%
Investicinių vienetų vertė, Eur
3.4585
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-0.9665% -4.0075% -0.8174%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-0.8174% +1.6882% -0.2271% +4.3095%

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai. Investicinio vieneto vertė gali svyruoti ypač stipriai netgi per trumpą laikotarpį. Kryptis skirta investuotojams, kurie siekia kapitalo vertės padidėjimo per ilgą laiką, tačiau supranta riziką, susijusią su dideliu akcijų kainų svyravimu ir galimu ženkliu laikinu vertės sumažėjimu. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis nei 5 metai.

Šioje investavimo kryptyje yra atsižvelgta į pagrindinius neigiamus poveikius tvarumo veiksniams. Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
18.9530 +0.1143% -3.5935% -2.6510% -2.6510% +13.7270% +8.5113% +12.4356%
Investicinių vienetų vertė, Eur
18.9530
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+0.1143% -3.5935% -2.6510%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-2.6510% +13.7270% +8.5113% +12.4356%

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai. Kryptis orientuota į didesnę nei vidutinę patirtį turinčius investuotojus, linkusius prisiimti didelę riziką. Rekomenduojamas minimalus investicijų laikotarpis – nuo 5 metų.

Šioje investavimo kryptyje fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, neatsižvelgia į ASV (aplinkos, socialinius ar valdymo) kriterijus. Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
128.7945 +2.2376% -6.7458% +6.9106% +6.9106% +14.6838% +12.7047% +14.2599%
Investicinių vienetų vertė, Eur
128.7945
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+2.2376% -6.7458% +6.9106%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+6.9106% +14.6838% +12.7047% +14.2599%

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo krypties politika yra tinkama tiems, kurie planuoja investuoti lėšas iki 2035 m., turi mažai investavimo patirties bei žinių ir (ar) nėra linkę patys valdyti investicijų, nes rizikos mažinimo sprendimai yra numatyti iš anksto ir pritaikyti investuojantiems iki šio laikotarpio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia ilgalaikio taupymo naudos, tačiau gali toleruoti didelius investicijų vertės svyravimus šios krypties investavimo periodo pradžioje ir viduryje dėl dalies lėšų investicijų į rizikingus aktyvus.

Šioje investavimo kryptyje yra atsižvelgta į pagrindinius neigiamus poveikius tvarumo veiksniams ir skatinami aplinkos apsaugos arba socialiniai ypatumai. Fondai, į kuriuos investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.) bei skatina aplinkos ar socialinius ypatumus (Reglamento 8 str.). Išsamiau: 1, 2, 3.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
11.8846 +1.2266% -3.8125% -1.5126% -1.5126% - - -
Investicinių vienetų vertė, Eur
11.8846
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+1.2266% -3.8125% -1.5126%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-1.5126% - - -

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo krypties politika yra tinkama tiems, kurie planuoja investuoti lėšas iki 2040 m., turi mažai investavimo patirties bei žinių ir (ar) nėra linkę patys valdyti investicijų, nes rizikos mažinimo sprendimai yra numatyti iš anksto ir pritaikyti investuojantiems iki šio laikotarpio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia ilgalaikio taupymo naudos, tačiau gali toleruoti didelius investicijų vertės svyravimus šios krypties investavimo periodo pradžioje ir viduryje dėl dalies lėšų investicijų į rizikingus aktyvus.

Šioje investavimo kryptyje yra skatinami aplinkos apsaugos arba socialiniai ypatumai. Fondai, į kuriuos investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją bei skatina aplinkos ar socialinius ypatumus (Reglamento 8 str.). Išsamiau: 1, 2.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją
sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
15.6111 +1.4326% -4.7875% -0.6216% -0.6216% +9.1733% +7.4313% -
Investicinių vienetų vertė, Eur
15.6111
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+1.4326% -4.7875% -0.6216%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-0.6216% +9.1733% +7.4313% -

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo krypties politika yra tinkama tiems, kurie planuoja investuoti lėšas iki 2045 m., turi mažai investavimo patirties bei žinių ir (ar) nėra linkę patys valdyti investicijų, nes rizikos mažinimo sprendimai yra numatyti iš anksto ir pritaikyti investuojantiems iki šio laikotarpio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia ilgalaikio taupymo naudos, tačiau gali toleruoti didelius investicijų vertės svyravimus šios krypties investavimo periodo pradžioje ir viduryje dėl dalies lėšų investicijų į rizikingus aktyvus.

Šioje investavimo kryptyje yra skatinami aplinkos apsaugos arba socialiniai ypatumai. Fondai, į kuriuos investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją bei skatina aplinkos ar socialinius ypatumus (Reglamento 8 str.). Išsamiau: 1, 2.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją
sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
12.1336 +1.5837% -4.8735% -0.4851% -0.4851% - - -
Investicinių vienetų vertė, Eur
12.1336
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+1.5837% -4.8735% -0.4851%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-0.4851% - - -

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo krypties politika yra tinkama tiems, kurie planuoja investuoti lėšas iki 2050 m., turi mažai investavimo patirties bei žinių ir/ar nėra linkę patys valdyti investicijų, nes rizikos mažinimo sprendimai yra numatyti iš anksto ir pritaikyti investuojantiems iki šio laikotarpio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia ilgalaikio taupymo naudos, tačiau gali toleruoti didelius investicijų vertės svyravimus šios krypties investavimo periodo pradžioje ir viduryje dėl dalies lėšų investicijų į rizikingus aktyvus.

Šioje investavimo kryptyje yra skatinami aplinkos apsaugos arba socialiniai ypatumai. Fondai, į kuriuos investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją bei skatina aplinkos ar socialinius ypatumus (Reglamento 8 str.). Išsamiau: 1, 2.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją
sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
12.1150 +1.6017% -4.8579% -0.6364% -0.6364% - - -
Investicinių vienetų vertė, Eur
12.1150
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+1.6017% -4.8579% -0.6364%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-0.6364% - - -

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo krypties politika yra tinkama tiems, kurie planuoja investuoti lėšas iki 2055 m., turi mažai investavimo patirties bei žinių ir (ar) nėra linkę patys valdyti investicijų, nes rizikos mažinimo sprendimai yra numatyti iš anksto ir pritaikyti investuojantiems iki šio laikotarpio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia ilgalaikio taupymo naudos, tačiau gali toleruoti didelius investicijų vertės svyravimus šios krypties investavimo periodo pradžioje ir viduryje dėl dalies lėšų investicijų į rizikingus aktyvus.

Šioje investavimo kryptyje yra skatinami aplinkos apsaugos arba socialiniai ypatumai. Fondai, į kuriuos investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją bei skatina aplinkos ar socialinius ypatumus (Reglamento 8 str.). Išsamiau: 1, 2.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją
sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2022-05-25

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
12.1130 +1.6015% -4.8574% -0.6544% -0.6544% - - -
Investicinių vienetų vertė, Eur
12.1130
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+1.6015% -4.8574% -0.6544%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-0.6544% - - -

Raida

Rodyti


2021-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.