Galvojate apie ateitį ir nusprendėte sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį? Tuomet jums belieka pasirinkti, kur savo lėšas norite investuoti: į akcijas, obligacijas, o galbūt pasirinkti gyvenimo ciklo kryptį ir patikėti investavimo procesą profesionalams? Investicijos į obligacijas saugesnės, į akcijas – rizikos daugiau. Norite pasitarti? Susisiekite su mumis, visada padėsime!

„SB draudimas“ siūlo 12 investavimo krypčių, o jūs nuspręsite, kuri jums artimiausia: kur rizikos daugiau, investinė grąža taip pat didesnė, tačiau ir nuostolių gali būti daugiau. Tokiu atveju, artėjant sutarties termino pabaigai, svarbu pagalvoti apie saugesnį kelią ir investicijas perkelti į saugesnį fondą.

Mūsų komanda taip pat siūlo galimybę palikti visus su tuo susijusius rūpesčius jų rankose. Tam skirtos Gyvenimo ciklo kryptys, kurias valdo profesionalūs valdytojai. Pasirinkus vieną šių krypčių, investavimo rizika palaipsniui keičiasi – artėjant draudimo sutarties pabaigai, rizikos lygis mažėja.

Detalesnė informacija priklausomai nuo draudimo rūšies:

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo politika yra mažos rizikos dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama – obligacijų – pobūdžio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia konservatyvaus investavimo, kuomet tiek investicijų rizika, tiek vertės augimas yra riboti. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – ne trumpesnis kaip 5 metai.

Šioje investavimo kryptyje fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, neatsižvelgia į ASV (aplinkos, socialinius ar valdymo) kriterijus. Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2023-10-03

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
9.3426 -0.2223% -2.0792% -2.8358% -2.8358% - - -
Investicinių vienetų vertė, Eur
9.3426
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-0.2223% -2.0792% -2.8358%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
-2.8358% - - -

Raida

Rodyti

2022-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo politika yra mažesnės nei vidutinės rizikos dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama (obligacijų) pobūdžio. Investicijų kredito riziką mažina paskirstymas tarp kelių dešimčių santykinai nedidelį įsiskolinimo lygį turinčių šalių ir įmonių obligacijų. Šios krypties Lėšos investuojamos pagal investavimo politiką tiek rinkos kainų kilimo, tiek kritimo metu. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia didesnės nei išsivysčiusių šalių valstybių ir įmonių obligacijų grąžos, plačiai diversifikuojant investicijas Centrinėje ir Rytų Europoje. Rekomenduojamas investavimo periodas – ne trumpesnis nei 2 metai.

Šioje investavimo kryptyje yra atsižvelgta į pagrindinius neigiamus poveikius tvarumo veiksniams. Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2023-10-03

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
39.4792 +0.0000% -0.3687% +7.9245% +7.9245% -2.0508% +0.0565% -
Investicinių vienetų vertė, Eur
39.4792
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
+0.0000% -0.3687% +7.9245%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+7.9245% -2.0508% +0.0565% -

Raida

Rodyti


2022-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai. Investicinio vieneto vertė gali svyruoti ypač stipriai netgi per trumpą laikotarpį. Kryptis skirta investuotojams, kurie siekia kapitalo vertės padidėjimo per ilgą laiką, tačiau supranta riziką, susijusią su dideliu akcijų kainų svyravimu ir galimu ženkliu laikinu vertės sumažėjimu. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis nei 5 metai.

Šioje investavimo kryptyje yra skatinami aplinkos apsaugos arba socialiniai ypatumai. Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2023-10-03

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
5.5211 -0.1249% -2.2386% +5.1611% +5.1611% +1.8519% +3.0338% +4.5355%
Investicinių vienetų vertė, Eur
5.5211
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-0.1249% -2.2386% +5.1611%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+5.1611% +1.8519% +3.0338% +4.5355%

Raida

Rodyti


2022-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didesnės nei vidutinės rizikos sprendimai. Kryptis orientuota į nedidelę ir vidutinę investavimo patirtį turinčius investuotojus, kurie, prisiimdami didesnę riziką, siekia didesnio nei obligacijų pajamingumo. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – 5 metai.

Šioje investavimo kryptyje fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, neatsižvelgia į ASV (aplinkos, socialinius ar valdymo) kriterijus. Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2023-10-03

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
75.5853 -1.1875% -3.1380% +11.1888% +11.1888% +11.9151% +8.3905% +8.8021%
Investicinių vienetų vertė, Eur
75.5853
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-1.1875% -3.1380% +11.1888%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+11.1888% +11.9151% +8.3905% +8.8021%

Raida

Rodyti


2022-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šį fondą turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai. Fondo vieneto vertė gali svyruoti ypač stipriai netgi per trumpą laikotarpį. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia agresyvaus investavimo akcijų rinkose ir gali prisiimti investicijų vertės svyravimų riziką, būdingą akcijų rinkoms. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis nei 5 metai.

Šioje investavimo kryptyje yra atsižvelgta į pagrindinius neigiamus poveikius tvarumo veiksniams. Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2023-10-03

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
6.0255 -0.5874% -3.9872% +3.9822% +3.9822% +5.5048% +4.6736% +4.8678%
Investicinių vienetų vertė, Eur
6.0255
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-0.5874% -3.9872% +3.9822%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+3.9822% +5.5048% +4.6736% +4.8678%

Raida

Rodyti


2022-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai. Investicinio vieneto vertė gali svyruoti ypač stipriai netgi per trumpą laikotarpį. Kryptis skirta investuotojams, kurie siekia kapitalo vertės padidėjimo per ilgą laiką, tačiau supranta riziką, susijusią su dideliu akcijų kainų svyravimu ir galimu ženkliu laikinu vertės sumažėjimu. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis nei 5 metai.

Šioje investavimo kryptyje yra atsižvelgta į pagrindinius neigiamus poveikius tvarumo veiksniams. Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2023-10-03

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
19.8084 -1.5722% -2.8058% +14.3275% +14.3275% +8.2115% +7.9908% +9.7249%
Investicinių vienetų vertė, Eur
19.8084
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-1.5722% -2.8058% +14.3275%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+14.3275% +8.2115% +7.9908% +9.7249%

Raida

Rodyti


2022-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai. Kryptis orientuota į didesnę nei vidutinę patirtį turinčius investuotojus, linkusius prisiimti didelę riziką. Rekomenduojamas minimalus investicijų laikotarpis – nuo 5 metų.

Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2023-10-03

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
143.5986 -1.2170% -3.3427% +10.0704% +10.0704% +12.8028% +11.1070% +13.4275%
Investicinių vienetų vertė, Eur
143.5986
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-1.2170% -3.3427% +10.0704%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+10.0704% +12.8028% +11.1070% +13.4275%

Raida

Rodyti


2022-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo krypties politika yra tinkama tiems, kurie planuoja investuoti lėšas iki 2035 m., turi mažai investavimo patirties bei žinių ir (ar) nėra linkę patys valdyti investicijų, nes rizikos mažinimo sprendimai yra numatyti iš anksto ir pritaikyti investuojantiems iki šio laikotarpio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia ilgalaikio taupymo naudos, tačiau gali toleruoti didelius investicijų vertės svyravimus šios krypties investavimo periodo pradžioje ir viduryje dėl dalies lėšų investicijų į rizikingus aktyvus.

Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau: 1, 2.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2023-10-03

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
11.9745 -0.9389% -3.5623% +3.8483% +3.8483% +5.9037% - -
Investicinių vienetų vertė, Eur
11.9745
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-0.9389% -3.5623% +3.8483%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+3.8483% +5.9037% - -

Raida

Rodyti


2022-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo krypties politika yra tinkama tiems, kurie planuoja investuoti lėšas iki 2040 m., turi mažai investavimo patirties bei žinių ir (ar) nėra linkę patys valdyti investicijų, nes rizikos mažinimo sprendimai yra numatyti iš anksto ir pritaikyti investuojantiems iki šio laikotarpio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia ilgalaikio taupymo naudos, tačiau gali toleruoti didelius investicijų vertės svyravimus šios krypties investavimo periodo pradžioje ir viduryje dėl dalies lėšų investicijų į rizikingus aktyvus.

Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau: 1, 2.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją
sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2023-10-03

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
16.2699 -1.2009% -3.8782% +7.0079% +7.0079% +7.6556% +6.2051% -
Investicinių vienetų vertė, Eur
16.2699
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-1.2009% -3.8782% +7.0079%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+7.0079% +7.6556% +6.2051% -

Raida

Rodyti


2022-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo krypties politika yra tinkama tiems, kurie planuoja investuoti lėšas iki 2045 m., turi mažai investavimo patirties bei žinių ir (ar) nėra linkę patys valdyti investicijų, nes rizikos mažinimo sprendimai yra numatyti iš anksto ir pritaikyti investuojantiems iki šio laikotarpio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia ilgalaikio taupymo naudos, tačiau gali toleruoti didelius investicijų vertės svyravimus šios krypties investavimo periodo pradžioje ir viduryje dėl dalies lėšų investicijų į rizikingus aktyvus.

Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau: 1, 2.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją
sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2023-10-03

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
12.6446 -1.1747% -3.8812% +6.8873% +6.8873% +7.8434% - -
Investicinių vienetų vertė, Eur
12.6446
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-1.1747% -3.8812% +6.8873%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+6.8873% +7.8434% - -

Raida

Rodyti


2022-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo krypties politika yra tinkama tiems, kurie planuoja investuoti lėšas iki 2050 m., turi mažai investavimo patirties bei žinių ir/ar nėra linkę patys valdyti investicijų, nes rizikos mažinimo sprendimai yra numatyti iš anksto ir pritaikyti investuojantiems iki šio laikotarpio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia ilgalaikio taupymo naudos, tačiau gali toleruoti didelius investicijų vertės svyravimus šios krypties investavimo periodo pradžioje ir viduryje dėl dalies lėšų investicijų į rizikingus aktyvus.

Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau: 1, 2.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją
sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2023-10-03

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
12.6449 -1.1457% -3.8331% +7.2183% +7.2183% +7.8448% - -
Investicinių vienetų vertė, Eur
12.6449
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-1.1457% -3.8331% +7.2183%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+7.2183% +7.8448% - -

Raida

Rodyti


2022-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo krypties politika yra tinkama tiems, kurie planuoja investuoti lėšas iki 2055 m., turi mažai investavimo patirties bei žinių ir (ar) nėra linkę patys valdyti investicijų, nes rizikos mažinimo sprendimai yra numatyti iš anksto ir pritaikyti investuojantiems iki šio laikotarpio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia ilgalaikio taupymo naudos, tačiau gali toleruoti didelius investicijų vertės svyravimus šios krypties investavimo periodo pradžioje ir viduryje dėl dalies lėšų investicijų į rizikingus aktyvus.

Fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją (Reglamento 6 str.). Išsamiau: 1, 2.

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją
sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

Investicinių vienetų vertė, pokytis ir vidutinė metinė grąža. 2023-10-03

Investicinių vienetų vertė, Eur Pokytis, proc. Vidutinė metinė grąža, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
12.5391 -1.1762% -3.8828% +6.5917% +6.5917% +7.5425% - -
Investicinių vienetų vertė, Eur
12.5391
Pokytis, proc.
1 dienos 1 mėnesio 1 metų
-1.1762% -3.8828% +6.5917%
Vidutinė metinė grąža, proc.
1 metų 3 metų 5 metų 10 metų
+6.5917% +7.5425% - -

Raida

Rodyti


2022-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.