„INVL Asset Management“ likviduoja INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą, į kurį buvo investuojamos NVS krypties lėšos 

Informuojame, kad turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ priėmė sprendimą likviduoti (panaikinti) „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą“, į kurį buvo investuojamos NVS krypties lėšos iki šio subdondo veiklos sustabdymo.

Primename, kad „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo“, į kurį buvo investuojamos NVS krypties lėšos, vienetų pardavimas, išpirkimas bei keitimas, siekiant apsaugoti visų šio subfondo dalyvių interesus, yra sustabdytas nuo šių metų kovo 1 d.

Turto valdymo bendrovei „INVL Asset Management“ priėmus sprendimą panaikinti „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą“, šio subfondo vienetų pardavimas, keitimas ir išpirkimas yra nutraukiami neterminuotai. Todėl „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo“ sprendimu turto padalijimas ir atsiskaitymas su visais subfondo dalyviais bus vykdomas keliais etapais.

Pirmuoju etapu, kuris planuojamas iki šių metų rugpjūčio mėn. 31 d., bus atliekamas visų šiai dienai turimų subfondo lėšų proporcingas paskirstymas visiems dalyviams. Antrojo etapo data, atsižvelgiant į sudėtingą geopolitinę situaciją, dar nėra žinoma, todėl informacija apie likusių lėšų paskirstymą ir galutinę subfondo panaikinimo datą bus skelbiama vėliau. Plačiau apie „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo“ likvidavimą skaitykite čia.

Informuojame, kad turto valdymo bendrovei „INVL Asset Management“ atlikus subfondo turimų lėšų paskirstymą visiems dalyviams, „SB draudimas“ atnaujins visų operacijų (paraiškų), susijusių su NVS akcijų investavimo kryptimi, vykdymą, išskyrus subfondo vienetų pirkimą. „SB draudimas“ operacijas vykdys pagal turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ nustatytą „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo“ vienetų vertę.

„SB draudimas“, gavęs lėšas iš turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“, iki šių metų rugsėjo 1 d. planuoja įvykdyti visų klientų gautus neįvykdytus (arba dalinai įvykdytus) prašymus, kurie nebuvo (arba nebuvo pilnai) įvykdyti dėl „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo“ veiklos sustabdymo.

„SB draudimas“ klientams, kurie jau yra pateikę prašymus ir kurių prašymai nebuvo (arba nebuvo pilnai) įvykdyti dėl „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo“ veiklos sustabdymo, jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia. Visų klientų pateikti prašymai, susiję su NVS akcijų kryptimi, bus vykdomi aukščiau nurodytais terminais ir sąlygomis, t. y. iki šių metų rugsėjo 1 d.

Primename, kad „SB draudimas“ nuo „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo“ veiklos sustabdymo, t. y. 2022 m. kovo 1 d., savo klientų, kurie yra pasirinkę investavimą į NVS akcijų kryptį, naujai sumokėtų įmokų į šią kryptį neinvestuoja. Klientai gali pasirinkti savo naujas įmokas investuoti į kitas „SB draudimo“ siūlomas investavimo kryptis. Visą informaciją dėl naujų įmokų investavimo suteiks „SB draudimo“ konsultantai telefonu 1813 arba el. paštu info@sbdraudimas.lt

Informuojame, kad „SB draudimas“ artimiausiu metu klientams pateiks atskirus pranešimus apie numatomą NVS akcijų krypties panaikinimą ir jų teises bei pareigas dėl nurodytos krypties panaikinimo.

Turto valdymo bendrovei „INVL Asset Management“ paskelbus apie antrą lėšų išmokėjimo etapą, „SB draudimas“ gautas lėšas proporcingai paskirstys klientams pagal jų turėtą (užfiksuotą) NVS akcijų krypties vienetų kiekį. Aktualią informaciją „SB draudimas“ skelbs viešai savo interneto svetainėje, adresu: https://sbdraudimas.lt/naujienos/