Šiaulių banko grupė stiprina pozicijas lizingo ir gyvybės draudimo rinkose

Didžiausias lietuviško kapitalo bankas – Šiaulių bankas – plečia savo veiklą lizingo srityje ir stiprina žingsnius gyvybės draudimo rinkoje. Šiaulių bankas atsisakė ketinimo parduoti iki šiol pardavimui turimų dukterinių bendrovių sąraše buvusias iš bankrutavusio Ūkio banko perimtas bendroves – UAB Ūkio banko lizingas ir gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ – ir nusprendė jas klasifikuoti kaip konsoliduojamas dukterines įmones.

„Mūsų klientams yra svarbu gauti kokybiškas ir rinkoje paklausias finansines paslaugas. Mažmeninis lizingas ir gyvybės draudimas puikiai papildo tradicinės bankininkystės paslaugas, kurias teikia Šiaulių bankas, todėl, neabejoju, kad mūsų klientams galėsime suteikti dar daugiau finansinės naudos bei galimybių. Į banko grupės struktūrą įsiliejus dviem naujoms įmonėms, turime didžiulį sinerginį efektą, kuris leis realizuoti dar ambicingesnius grupės įmonių tikslus“, – sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Pasak jo, Ūkio banko lizingas  yra pirmaujanti mažmeninio lizingo bendrovė Lietuvoje, o banko įmonių grupėje esantis „Šiaulių banko lizingas“ prioritetą teikia darbui su įmonėmis ir stambesniais lizingo projektais, todėl dviejų lizingo bendrovių veikla organiškai papildys viena kitą.

„Šiaulių banko valdybos sprendimas bus reikšmingas postūmis Ūkio banko lizingo veikloje, padės išlaikyti lyderio pozicijas vartotojiško lizingo ir kreditavimo rinkoje, teikti konkurencingus pasiūlymus klientams ir siekti dar ambicingesnių tikslų”, – teigė Ūkio banko lizingo generalinis direktorius Mindaugas Valančius.

Gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ direktorė Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė taip pat teigiamai vertina tai, jog bendrovė tampa pilnateise Šiaulių banko finansinės grupės nare. „Pagrindinis mūsų uždavinys yra nelėtinti augimo tempo ir išnaudoti banko bei gyvybės draudimo paslaugų tamprų ryšį ateities veiksmams. Būdami Šiaulių banko finansinės grupės nariai, banko klientams galėsime pasiūlyti papildomas finansines paslaugas, tarp kurių ir gyvybės draudimą kaip ilgalaikę investavimo priemonę. Neabejoju, kad šis ilgalaikis strateginis bendradarbiavimas sukurs papildomą naudą tiek mūsų, tiek banko klientams”, – sakė Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė.

100 proc. valdomas dukterines įmones: Ūkio banko lizingą ir bendrovę „Bonum Publicum“ kartu dar su devyniomis įmonėmis Šiaulių bankas įsigijo 2013 m. kovo mėn. 3 d. pagal Ūkio banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimo sutartį, kurios pagrindu dalis Ūkio banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų buvo perduota Šiaulių bankui. 2014 m. pradžioje baigėsi bankrutavusio Ūkio banko opciono teisės įsigyti Šiaulių banko iš Ūkio banko perimto turto dalį terminas – nė vienas turto pardavimo opcionas nebuvo realizuotas, todėl Ūkio banko turtas perėjo Šiaulių banko žinion.

Likusios kitos iš Ūkio banko perimtos bendrovės lieka pardavimui turimų dukterinių bendrovių sąraše. Šiaulių banko grupė didžiąją dalį šių, nebankine veikla užsiimančių bendrovių planuoja realizuoti per 2015 m.

Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių bankas uždirbo 32,9 mln. litų neaudituoto grynojo pelno, analogišku laikotarpiu prieš metus banko grynasis pelnas siekė 8 mln. litų. Tuo pačiu laikotarpiu šiemet Šiaulių banko grupės neaudituotas grynasis pelnas siekė 35,2 mln. litų, t. y. 2,4 karto daugiau nei 2013 m. atitinkamu periodu.