Svarbi informacija klientams, kurių lėšos investuotos į Rytų Europos obligacijų kryptį

Klientams, kurių lėšos buvo investuotos į Rytų Europos obligacijų kryptį, pranešame, kad dėl likviduojamo SEB Eastern Europe Bond Fund (fondo), bendrovės Valdyba nusprendė Rytų Europos obligacijų investavimo kryptį prijungti prie Aukšto pajamingumo obligacijų investavimo krypties.

Aukšto pajamingumo obligacijų krypties lėšos yra investuojamos į to paties regiono, kaip ir Rytų Europos obligacijų krypties lėšos, t.y. į Centrinės ir Rytų Europos valstybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą, yra derinamos rizikingesnės investicijos (įmonių obligacijos) ir saugesnės investicijos (vyriausybių obligacijos). Investavimo krypties tikslas yra užtikrinti subalansuotą turto augimą, prisiimant mažesnę nei vidutinę riziką.

Detalesnę informaciją apie Aukšto pajamingumo obligacijų kryptį galite rasti čia.

Jeigu Jūs pageidaujate pasirinkti kitas bendrovės siūlomas investavimo kryptis, į kurias būtų investuotos Jūsų Rytų Europos obligacijų kryptyje sukauptos lėšos, prašome mums pranešti raštu apie savo sprendimą.