„Vasarai be baimės“ akcijos sąlygos

1. Akcijos pavadinimas. Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (juridinio asmens kodas 110081788, buveinės adresas Laisvės pr. 3, Vilnius) (toliau – Bendrovė) organizuojama akcija „Vasarai be baimės“ fiziniams asmenims, užsiregistravusiems registracijos forma ir išklausiusiems konsultaciją apie gyvybės draudimo produktus, klientui priimtinu būdu (gyvai arba nuotoliniu būdu) (toliau – Akcija).

2. Akcijos galiojimo laikotarpis – nuo 2023 m. balandžio 3 d. iki 2023 m. gegužės 14 d. įskaitytinai.

Dėmesio. Akcija yra pratęsiama iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. įskaitytinai.

3. Akcijos dalyvis yra Lietuvos Respublikos gyventojas nuo 18 metų ir užpildęs registracijos formą. Akcijoje dalyvauja 1 (viena) to paties Akcijos dalyvio užpildyta registracijos forma. Registracijos formą galima pildyti tik 1 (vieną) kartą.

Akcijoje nedalyvauja AB Šiaulių banko, Bendrovės darbuotojai, jų šeimos nariai ir draudimo agentai.

4. Akcijos prizai.

Dalyvis, užpildęs registracijos formą ir išklausęs konsultaciją jam priimtinu būdu (gyvai arba nuotoliniu būdu), įgis teisę laimėti porą bebaimiškų kojinių. Kojinių porą padovanosime 500 laimingųjų – kas trečiam užsiregistravusiam ir išklaususiam gyvybės draudimo konsultaciją.

Kojinių laimėtojai apie laimėjimą arba nelaimėjimą bus informuoti konsultacijos metu.

Kojines laimėtojams Bendrovė įteiks gyvos konsultacijos metu arba nuotolinės konsultacijos metu sutartu būdu.

Laimėtojai galės pasirinkti vieną iš trijų kojinių dydžių: 32–36 (vaikišką), 36–41 (moterišką) arba 41–45 (vyrišką).

5. Privatumas ir asmens duomenys.

Visi Akcijos dalyvių nurodyti asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus reikalavimus. Bendrovė imasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Akcijos dalyvio nurodytų asmens duomenų apsaugą ir jų tvarkymo teisėtumą.

Kiekvienas asmuo, kreipdamasis į Bendrovę, turi teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Kiekvienas asmuo taip pat turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, taip pat reikalauti, kad Bendrovė sunaikintų jo  pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus. Akcijos dalyvis supranta, kad tokiu atveju Bendrovė, nebeturėdama teisės tvarkyti tokio asmens duomenis Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais, privalės pašalinti Akcijos dalyvį iš Akcijos.

Dalyvaudami Akcijoje dalyviai patvirtina, jog sutinka, supranta ir neprieštarauja, kad jų pateikti asmens duomenys būtų Bendrovės tvarkomi Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais Akcijos galiojimo ir prizo įteikimo laikotarpį.

Bendrovė laiko, kad Akcijos dalyvis, nurodydamas ne savo asmens duomenis veikia su nurodyto asmens žinia ir jo prašymu ar sutikimu. Akcijos dalyvių asmens duomenys, pateikti registracijos metu, jeigu nebuvo duotas tiesioginės rinkodaros sutikimas, bus naudojami tik Akcijos vykdymo tikslu, o pasibaigus Akcijai sunaikinami.

6. Tiesioginė rinkodara.

Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Tą padaryti gali kreipdamasis telefonu 1813, 8 5 236 2724 arba el. paštu info@sbdraudimas.lt. Dalyviui atšaukus sutikimą ir nesant jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis, Bendrovė ištrins Dalyvio asmens duomenis, tvarkytus tiesioginės rinkodaros tikslais.

Esant Dalyvio sutikimui, asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros, įskaitant personalizuotų pasiūlymų teikimo, tikslais. Dalyviui siūlyti Bendrovės teikiamas draudimo paslaugas ir (arba) teirautis Dalyvio nuomonės dėl siūlomų paslaugų yra laikoma Bendrovės teikiamų paslaugų rinkodara.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus tvarkys registracijos formoje pateiktus asmens duomenis. Pasibaigus duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu terminui ar Dalyviui atšaukus sutikimą, Bendrovė saugos asmens duomenis apie šio sutikimo davimo faktą 2 (dvejus) metus nuo aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo, siekdama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus Dalyvio asmens duomenis Bendrovė gali perduoti duomenų tvarkytojams, kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu.

7. Kita.

Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Akcijos sąlygas, apie pakeitimus iš anksto paskelbusi tuo pačiu būdu, kaip paskelbtos šios Akcijos sąlygos.

Bendrovė apie Akciją skelbia Bendrovės interneto svetainėje sbdraudimas.lt, socialiniame tinkle „Facebook“, „Instagram“ ir „LinkedIn“, reklaminiuose paveikslėliuose internete, lauko reklamos stenduose, AB Šiaulių bankas skyriuose Akcijos galiojimo laikotarpiu.